Worden gesneden materialen geleverd?

De gesneden materialen dienen te worden opgehaald, tenzij daar expliciet andere afspraken over worden gemaakt met Cuthings.